Nieuwe vaardigheden nodig voor vernieuwing sector

Arthur van Dijk

Arthur van Dijk, voorzitter TLN.
© SVEN VAN DER VLUGT

Transport en logistiek zit in de aderen van Nederland. We zijn niet voor niets nummer 2 op de Logistics Performance Index van de Wereldbank. Die positie willen we behouden en daar werken we hard aan.

Daarvoor hebben we een goede infrastructuur nodig, naast ondernemers die durven te ondernemen en goed personeel. We zien dat de logistieke sector slechter scoort op het gebied van sociale innovatie dan andere sectoren. Met sociale innovatie bedoel ik hier het bijbrengen van nieuwe vaardigheden, waardoor nieuwe functies goed ingevuld kunnen worden. Onze omgeving digitaliseert in hoog tempo. Dat maakt dat werkgevers en werknemers moeten nadenken over de invulling van werk in een snel digitaliserende omgeving.

Neem nou het vak van chauffeur. Wij horen vaak dat mensen verwachten dat chauffeurs in de toekomst niet meer nodig zijn, of dat het werk niet meer interessant genoeg is door ontwikkelingen als platooning. Bij platooning rijden twee of drie auto’s in een konvooi. De chauffeur in de eerste auto stuurt, in de auto’s erachter zit wel een chauffeur, maar die heeft geen actieve rol in de besturing. Een ver-weg-scenario? Dat is maar de vraag; de eerste tests op de openbare weg zijn al geweest en waarschijnlijk is het al over een jaar of vijf zover.

Betekent dit dat iedere rit straks wordt gedicteerd door een boordcomputer die het heft in handen heeft? Zeker niet. De chauffeur zal veel meer verantwoordelijkheid krijgen, alleen al doordat trucks steeds meer hoogwaardige elektronica bevatten en daarmee een grotere investering worden. De chauffeur van de toekomst zal met al die systemen moeten kunnen werken. Hij of zij is daarmee een essentiële schakel in het logistieke proces en zal die rol op een goede manier moeten invullen. Dat vereist andere vaardigheden dan die van de chauffeur anno 1980 of 2015.

Het werk van de chauffeur verandert ook door de introductie van papierloos transport. De dagen van de papieren vrachtbrief zijn nog niet geteld, maar dat zal geen jaren meer duren. Chauffeurs zullen bijvoorbeeld gaan werken met apps voor een elektronische vrachtbrief. En dat is nog een hele algemene toepassing. Maar kijk eens naar het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit moet natuurlijk veilig gebeuren en is daarom aan veel regels gebonden. Ook hier wordt tegenwoordig met een portal en apps gewerkt. En ook daar moet je wel mee om kunnen gaan.

Al met al redenen genoeg om serieus bezig te zijn met sociale innovatie, want hoe regelen we dat die chauffeur van de toekomst zijn vak goed kan uitoefenen? Het is belangrijk dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Werkgevers moeten durven investeren in personeel en werknemers moeten mee willen gaan in de veranderende wereld. Sociale innovatie zorgt er op die manier tevens voor dat technische innovaties, waarin de logistieke sector traditioneel wel sterk is, beter kan renderen.

Tekst: Arthur van Dijk