Transport en logistieksector in de lift dankzij aantrekkende economie

havenrotterdam

Het gaat weer beter met de Nederlandse economie en dan gaat het ook direct weer beter met de transport- en logistieksector. Zowel binnen Nederland, met name in de bouw en industrie, als in de export gaat het in 2014 en 2015 een stuk beter dan de vijf jaar daarvoor.

Dat wil niet zeggen dat het allemaal koek en ei is, want de bedrijven in de transport en logistiek vinden de prijzen voor hun diensten nog wel te laag. En voor de iets langere termijn is een personeelsprobleem te verwachten als veel werknemers met pensioen gaan, zo vertelt Jelle Boonstra, manager Beleid en Deelmarkten bij brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).

De zwakkere jaren liggen nu definitief achter ons; het positieve sentiment zet door, kopte het conjunctuurbericht van TLN eerder dit jaar. “We zien dat op alle drie sectoren die voor ons van groot belang zijn, de markt weer aantrekt. Het gaat om handel, industrie en bouw”, vertelt Boonstra. Vooral de export, die ook tijdens de crisis nog voor een plusje zorgde, is de kurk waarop de transportsector drijft. “Die is in 2014 met vier tot acht procent gestegen ten opzichte van 2013, en dat wordt dit jaar verder doorgetrokken.” De importstop van Nederlandse producten door Rusland heeft niet lang gevolgen gehad voor de transportsector. “In de eerste maand was het wel pijnlijk, want contracten werden plots opgezegd. Maar vooral de agrofoodsector heeft vrij snel nieuwe afzetmarkten aangeboord, zoals in andere landen in Oost-Europa. In Polen bijvoorbeeld draait al jaren de economie goed en hebben mensen flink wat koopkracht. Dat is goed voor onze sector. Daarnaast zien we dat we meer vervoeren naar Zuid-Amerika en Azië, al gaat het hier wel om ander soort vervoer.”

Ook in de bouw is herstel onmiddellijk te merken in het vervoeren van producten. “Dat begint bij een deel van onze achterban al met het vervoeren van grondstoffen voor de industrie. En dat leidt op dit moment tot meer transport van bouwmaterialen en verhuizingen. De woningmarkt is aan het bewegen en daarmee wij ook.”

‘Natuurlijke selectie’

De crisis heeft wel gezorgd voor ‘natuurlijke selectie’, erkent Boonstra. “In de afgelopen vijf jaar zijn circa 650 van de in totaal 11.000 bedrijven in onze sector failliet zijn gegaan. Daarnaast zijn er een kleine duizend bedrijven samengegaan of hebben hun poorten vrijwillig gesloten. Het aantal kleine bedrijven is relatief toegenomen. Door consolidatie zien we dat middelgrote en grote bedrijven in omvang groeien, terwijl hun aantal afneemt.”

Beter zijn de effecten nog te zien als op vrachtauto-niveau wordt vergeleken, stelt Boonstra. “Transportbedrijven hebben de afgelopen periode flink gesneden in hun aantal vrachtauto’s. Dat heeft alles te maken met de overcapaciteit die ontstond vanwege het afnemen van de vraag. Daardoor is het vrachtautopark in de Nederlandse transportsector met tien procent afgenomen.”

Tarieven nog te laag

De positieve tendens in de economie brengt dus weer de lach terug op vele gezichten in de transport- en logistieksector. Alleen de nog te lage tarieven zorgen voor chagrijn. “Door overcapaciteit in de sector tijdens de crisis zijn de prijzen fors gedaald. Dat is een kwestie van vraag en aanbod. We verwachten wel dat de tarieven de komende maanden zullen herstellen, want de bodem in ladingaanbod is nu wel bereikt. Maar we zeggen er ook bij: de markt is blijvend veranderd en je kunt er niet zo maar van uitgaan dat de tarieven weer gelijk worden aan die van voor de crisis.”

Uitdaging

Nog een pijnpunt: het werknemersbestand is flink vergrijsd en de komende vijf jaar gaan circa 15.000 van de in totaal 140.000 werknemers in deze sector met pensioen. “Daar ligt een flinke uitdaging voor, want het vrachtvervoer staat niet stil en daarvoor zijn veel, goede werknemers nodig. Tegelijkertijd willen we een gelijk speelveld voor ondernemers in Europa. Dat is de reden dat we pleiten voor een Europees minimumloon, zodat de sociaal-economische verschillen in de EU kleiner worden”, aldus Boonstra.

Tekst:Harmen Weijer

,