Port of Amsterdam: toegevoegde waarde creëren voor klant en omgeving

amsterdam-harbor

Om de vele soorten bedrijven die gebruik maken van de eeuwenoude haven van Amsterdam goed te bedienen, wil de Port of Amsterdam een echte matchmaker zijn.

Het havenbedrijf, dat in 2013 is verzelfstandigd, kent dan ook als motto: Port of Partnerships. “Wij willen als Port of Amsterdam onze klant echt kennen”, vertelt Marcel Gorris, clustermanager Agribulk, Minerals & Recycling. “Daardoor kunnen we de verbinding leggen tussen organisaties, initiatieven en ideeën, en zo zorgen voor synergie, kruisbestuiving en innovatie.”

De haven van Amsterdam is met 2500 ha niet zo groot als de nabijgelegen zeehavens Rotterdam en Antwerpen, maar de haven onderscheidt zich in maatwerk en enkele nichemarkten, vertelt Anthony van der Hoest, clustermanager Logistics. “Wij hebben terminals waar, naast de overslag, tevens de lading kan worden behandeld. Ook overdekt. Daardoor kunnen wij met de terminals in de haven maatwerk leveren voor onze klanten. Met de klant creëren we een toegevoegde waarde voor de klant en de omgeving.”

Dat is bijvoorbeeld het geval bij de vorig jaar gestarte Holland Cargo Terminal, in de Amerikahaven. Van der Hoest: “Dat is een 55 ha grote terminal en die grootte is bijzonder te noemen. Behalve maatwerk zetten we hier ook in op nichemarkten, zoals de wind offshore. Zeker gezien de grote windparken die voor de Hollandse kust in zee zijn gepland, is de Port of Amsterdam uitstekend gelegen voor deze industrietak.”

Tekst: Tijdo van der Zee