Drie vragen aan Rien van Ast

Rien van Ast, Directeur van WDP Nederland.

Rien van Ast, Directeur van WDP Nederland.

WDP is een beursgenoteerde lange-termijnbelegger in logistiek vastgoed en actief in Nederland, België, Frankrijk en Roemenië. Rien van Ast is sinds 2008 directeur van WDP Nederland. Sindsdien groeide de vastgoedportefeuille van 50 miljoen naar 700 miljoen euro.

WDP stelt dat warehouses slim moeten zijn. Wat verstaat u daaronder?

“Wij gaan uit van het logistieke proces. Daaromheen bouwen wij de schil. Dat is dus echt maatwerk. Tegelijkertijd houden we er bij de bouw rekening mee dat het pand uiteindelijk ook aan een nieuwe klant moet kunnen worden verhuurd. Om aan die twee voorwaarden te voldoen, moet je slimme oplossingen bedenken.”

Waarom zouden warehouses duurzaam moeten zijn?

“Duurzaamheid is een belangrijk thema. Duurzame technieken als zonnepanelen en led-verlichting besparen energie en dus geld. En we zien ook dat onze huurders duurzaamheid op prijs stellen. Vooral eigenlijk de eindklanten van onze huurders, voor wie een groen imago erg belangrijk is.”

Hoe belangrijk zijn die eindklanten als het aankomt op warehousing?

“De eindklant bepaalt steeds meer de inrichting van het gebouw. Neem bijvoorbeeld het pand van Kuehne + Nagel in Tiel. Daarin is tienduizend vierkante meter speciaal gebouwd voor ‘gevaarlijke’ stoffen zoals spuitbussen en chloor; voor eindklant Unilever.”

Tekst: Harmen Weijer