Stadsdistributiecentra hebben de toekomst

stadsdistributiecargohopper

Het bevoorraden van binnensteden wordt steeds lastiger. Veel gemeenten weren grote vrachtwagens uit de binnenstad om de milieudruk te verminderen. Daarnaast zijn de zogeheten venstertijden – de tijden waarop bevoorradingen van winkels in de binnenstad mogen plaatsvinden – steeds korter. De toekomst ligt dan ook in het opzetten van stadsdistributiecentra.

Ook Nederland ontkomt niet aan de wereldwijde trend van verstedelijking. Dat zorgt ervoor dat steden drukker worden en minder schoon. Nu al is de uitstoot van fijnstof en roet in Nederlandse steden te hoog. Voor vervoerders betekent dit dat ze aan steeds strengere milieu-eisen moeten voldoen.
Daarvoor is in Utrecht in 2009 al een oplossing bedacht: de Cargohopper. Verladers en vervoerders kunnen aan de rand van de stad hun goederen in het distributiecentrum van Cargohopper overladen. Dan worden deelladingen van verschillende opdrachtgevers opnieuw gesorteerd op straat- en huisnummerniveau. Die ladingen gaan in volle voertuigen naar een overslagpunt aan de rand van de milieuzone en worden dan overgenomen door de Cargohoppers. Omdat het hier gaat om elektrische en kleine voertuigen hebben die geen last van venstertijden en milieuzones. Met als voordeel dat ze de hele dag kunnen afleveren en retourneren.

Amsterdam

Vorig jaar is er ook in Duivendrecht een Cargohopper-distributiecentrum geopend, van waaruit Cargohoppers de milieuzone van Amsterdam bedienen. “Verladers die de logistieke aspecten vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen, bieden we een efficiënte mogelijkheid om de gehele milieuzone van Amsterdam te bevoorraden met zero emissie voertuigen met voldoende laadvermogen. Cargohoppers die gemaakt zijn voor tien Europallets of zestien rolcontainers en een Hytruck die nog grotere en zwaardere partijen kan bezorgen”, zei Peter Tjalma van Cargohopper bij de opening. “Die vijf wagens kunnen op een normale werkdag vijf ritten van in totaal 100.000 kg maken tussen het Logistiek Ontkoppelpunt in Duivendrecht en een adres in de stad.” En het blijkt te werken, want in een jaar tijd heeft Cargohopper meer dan 1 miljoen kilo weten te transporteren in Amsterdam.

Stedendriehoek

Volgens het rapport Stedelijke distributie in het winkellandschap van de toekomst van ING, dat onlangs werd gepresenteerd, zijn dit soort ontkoppelpunten de toekomst. Of zoals experts deze punten noemen in het rapport: ‘cross-docks’ “Dit hoeft niet altijd voor één stedelijke kern te zijn, maar ook regio’s met verschillende steden kunnen samenwerken; bijvoorbeeld de stedendriehoek Deventer, Zutphen en Apeldoorn.” Hier kunnen vervoerders hun ladingen op diverse bedrijventerreinen overladen, waarna deze goederen met elektrische vrachtauto’s naar de klant gaan. Om nu precies te weten waar men moet zijn is onlangs een website opgestart: www.distributie-stedendriehoek.nl.
Niet alle initiatieven om binnensteden op een slimme manier te bevoorraden zijn gelukt. In Amsterdam bijvoorbeeld stierf de Amsterdamse vrachttram een stille dood. Speciale vrachttrams van het bedrijf CityCargo zouden vrachtauto’s vervangen voor het goederenvervoer naar het centrum van Amsterdam. De kosten vielen 1,2 miljoen euro hoger uit dan aanvankelijk begroot, zodat CityCargo 5,6 miljoen euro moest zien te vinden voor het bouwen van loslocaties en sporen. Eind 2008 ging de stekker uit dit project.

Tekst: Harmen Weijer