NK Speed Docking 2015: wie is de snelste?

speed docking

Waar kan de vrachtwagen het snelst docken, lossen en weer weg zijn? Ruim driehonderd distributiecentra strijden dit jaar om de titel bij het NK Speed Docking 2015. “Bij deze competitie gaat het om vertrouwen, want de deelnemers delen hun logistieke data.”

Dat zegt Nico Anten, managing director bij Connekt, de organisator van het initiatief Speed Docking. Bij de wedstrijd, die dit jaar voor de vijfde keer gehouden wordt, overhandigen de deelnemende partijen (elf verladers, negen vervoerders en zeven retailers in de food-industrie) hun data aan CAROZ, een neutrale partij die de samenwerking faciliteert. Door de gegevens te analyseren kan dit bedrijf de deelnemers vervolgens tips geven over waar in het proces tijd te winnen is. “De afgelopen jaren is hierdoor de gemiddelde doorlooptijd verkort van anderhalf naar één uur. En vergelijk dat eens met Tsjechië, waar deze competitie ook wordt georganiseerd, daar is men nog drie uur bezig met een vrachtwagen.”

Daarbij gaat het niet zozeer om hoe snel de magazijnmedewerkers een vrachtwagen kunnen lossen, maar vooral: hoe verkort je de wachttijden. “Hoe lang staat een vrachtwagen op het terrein te wachten, hoe lang duurt het voor een dock beschikbaar is? Daar is winst te behalen, zonder dat het voor het personeel de werkdruk verhoogt”, aldus Anten. Vorig jaar ging supermarktketen DEEN er met de winst vandoor. Waarom? “Omdat zij het ontvangstproces goed onder controle hebben. ”

Bedrijven zijn – terecht – huiverig voor het delen van te veel bedrijfsdata; niet voor niets tekenen ze allemaal een geheimhoudingsverklaring. Bij Speed Docking krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen prestaties ten opzichte van anderen in anonieme vorm. Zo kunnen best practices worden gedeeld zonder bedrijfsgevoelige informatie openbaar te maken.

Dit jaar wordt er voor het eerst een interessante financiële component aan de competitie toegevoegd. Een aantal studenten gaat onderzoeken hoe de tijdswinst bij een snel losproces vertaald kan worden naar financiële winst én hoe dit over de ketenpartners verdeeld kan worden. “Dat wordt interessant”, zegt Anten, “met deze methode werk je efficiënter, spaar je het milieu én bespaar je op kosten.” Het NK Speed Docking 2015 ging in maart van start. De winnaar wordt 2 juni bekendgemaakt.

Tekst:Tijdo van der Zee